Skansen Telekomunikacji

Gdzie o telekomunikacji przeczytacie...

Sieci Wewnętrzne

Telekomunikacja Polska, Orange, a także inni operatorzy mają swoje sieci wewnętrzne. Zwykle są to sieci całkowicie nie widoczne dla urządzenia końcowego, gdyż nie pracują pod kontrolą protokołu IP. Ich zadaniem jest przeprowadzić pakiety IP abonenta od urządzenia dostępowego do najbliższego routera brzegowe. Jeżeli chcesz poczytać więcej o konkretnej sieci wewnętrznej możesz kliknąć poniżej, na jej nazwę.