Skansen Telekomunikacji

Gdzie o telekomunikacji przeczytacie...

Przed Wszystkim...

Przed Telekomunikacją Polską…


Zanim Telekomunikacja Polska, zaczęła świadczyć swoje usługi na terenie Polski, tak naprawdę Internet wyglądał zupełnie inaczej. Dostęp do sieci nie był przeznaczony dla każdego, a jedynie dla środowisk akademickich. Jak to więc wyglądało? Właściwie pierwsze połączenie ze światem nastąpiło w latach 80 XX wieku za pośrednictwem tzw. Fidonetu, czyli amatorskiej sieci komputerowej łączącą BBS-y na całym świecie. Czym jest z kolei BBS? Jest to skrót od Bulletin Board System, oznaczający usługę komputerową polegającą na udostępnianiu miejsca przez właściciela maszyny dla innych osób. Można tam umieszczać ogłoszenia, przesyłać pliki i tym podobne. Zaś zbiór podłączonych takich maszyn nazywany był właśnie Fidonetem. Jednakże w Polsce były to czasy PRL-u, gdzie panowała niezgoda pomiędzy krajami radzieckimi i zachodnimi. Utworzony przez zachodnie państwa Komitet Koordynacyjny Wielostronnej Kontroli Eksportu, miał za zadanie nie dopuścić do uzyskania przez kraje Związku Radzieckiego nowszych technologii. Z Internetem włącznie, chociaż w tym przypadku regulacje były łagodniejsze. Dopiero w latach 90 komitet ten zniósł swoje ograniczenia, dlatego rok 1991 jest uznawany za początek Internetu w Polsce, lecz nim to nastąpiło: Europejska Organizacja Badań Jądrowych (CERN) zwróciła się do szwajcarskiej telekomunikacji o wykonanie łącza dzierżawionego pomiędzy CERN, a Instytutem Fizyki Jądrowej w Krakowie. Następnie Polska zostaje połączona z Internetem poprzez BITFTP (odmiana dostępu do FTP poprzez maila w sieci BITNET – konkurencji dla Internetu firmy IBM), jako że staje się członkiem sieci EARN – europejskiej, łączącej środowiska akademickiej odnogi BITNET’u. Uruchomiono łącze z CERN, którego opłata wynosiła 13 452 400 starych złotych. Wysłano również pierwsze emaile przez polski węzeł sieci CERN. Nastąpił pamiętny rok 1991: Zostaje uruchomione pierwsze połączenie internetowe z Warszawy do Kopenhagi. Powstaje NASK – Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, świadcząca obecnie usługi rejestratora domen .pl. Wysłano pierwszego e-maila z budynku Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego przez Centrum Informatyczne UW do Kopenhagi. Z Hamburga przychodzi pierwsza odpowiedź na maile wysłane z Polski. Trzy lata później bo w 1994 powstaje Maloka BBS oferujący komercyjny dostęp do Internetu, zaś w 1996 Telekomunikacja Polska SA uruchomiła numer 0-20 21 22, który pozwalał na połączenie z Internetem przez modem telefoniczny. Ale to już historia na inny artykuł…