Skansen Telekomunikacji

Gdzie o telekomunikacji przeczytacie...

Sprawy Licencyjne

Wszystkie teksty, fotografie i grafiki znajdujące się na stronie Skansenu Telekomunikacji są dostępne na licencji Creative Commons-Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 International, czyli w skrócie CC-BY-SA 4.0 International, o ile dany zasób nie został oznaczony, jako pochodzący spoza skansenu. Oznaczone zwykle zostaje poprzez słowa pokroju, “Pochodzi ze strony (…)”. “odzyskane ze strony (…)”, itd. Mam nadzieję, że nie muszę tego tłumaczyć - wiadomo o co chodzi.

Dodatkowo licencja CC-BY-SA 4.0 International nie obejmuje dokumentów PDF, dostępnych do pobrania, których autorem jest Telekomunikacja Polska/Orange, a także oprogramowania, sterowników, obrazów płyt, firmware, skryptów, narzędzi. Także pliki jakie można pobrać poprzez artykuły, a także sekcje “Obrazy Płyt”, “Dokumenty” “Sterowniki oraz Software”, również nie są objęte licencją CC-BY-SA 4.0 International. Wyjątek stanowią tutaj pliki XLSX, które zostały przygotowane z myślą o Skansenie Telekomunikacji.

Marki Telekomunikacja Polska (TP), Orange, Netia, PTK Centertel, Neostrada, Szybki Dostęp do Internetu, Biznes Pakiet oraz inne nazwy usług należą do Orange Polska i są tutaj używane jedynie w celach identyfikacyjnych.

Marki sprzętów jak Speedtouch, F@st, Cellpipe, ZXDSL, Livebox oraz inne nazwy należą do ich prawnych właścicieli i są tutaj używane jedynie w celach identyfikacyjnych.

Inne rozpoznawane marki należą do ich prawnych właścicieli i są tutaj używane jedynie w celach identyfikacyjnych.

Licencja CC-BY-SA 4.0 International pozwala na pobieranie, korzystanie oraz modyfikację z zasobów udostępnionych na tej licencji, pod warunkiem oznaczenia autora, a w przypadku modyfikacji - udostępnienia na tej samej licencji.

Jeżeli uważasz, że dany zasób narusza twoje prawa do niego, proszę skontaktuj się za pomocą maila - skansen[at]pieszka[dot]ovh. Jednakże przed zdjęciem danego zasobu, proszę zastanów się czy chcesz to robić, może będzie się dało dojść do porozumienia.